Menu

Studerende vil have job hos de store – men lærer I mest der?

 

Af Marie-Louise

For et par uger siden var jeg til et dialogmøde med studerende og ansatte på Copenhagen Business School. Mødet handlede om, hvilke behov erhvervslivet ser hos kandidater, som dygtiggør sig inden for interkulturel kommunikation. Der kom en række bud fra de virksomheder, som var tilstede på mødet: sproglige kompetencer, evne til at sætte sig ind i andre kulturer, empati – blandt andet. Måske ikke så overraskende.

Mere tankevækkende var de studerendes præferencer i forhold til virksomheder, som de ønsker praktikforløb og ansættelse i. De lagde ikke skjul på, at det var de allerstørste virksomheder, som stod øverst på ønskelisten. Mens mindre og mellemstore virksomheder ikke blev fremhævet. Den type virksomheder havde deres lærere til gengæld fokus på – vel vidende, at det er her, mange jobs ligger for fremtidige kandidater.

Jeg fik et deja-vu fra min egen tid som studerende på Danmarks Journalisthøjskole. Der ville vi alle sammen ansættes på Politiken eller i DR. Og da jeg senere uddannede mig til historiker på Aarhus Universitet, ville vi alle være forskere. Man var lidt stakkels, hvis man endte på en mindre arbejdsplads i provinsen – det være sig et dagblad, et gymnasie eller en privat virksomhed. Hvad de fleste af os jo gjorde dengang.

Men spørgsmålet er, om man ikke lærer mere på en mindre arbejdsplads end på en større? Mit eget erhvervsforløb er gået via journalistik for et distriktsblad og et generalist job i en mindre virksomhed til kommunikationsansvar i store virksomheder som Mærsk og IBM. Og min erfaring er, at man hurtigere får flere forskellige opgaver og større ansvar på en mindre arbejdsplads end på en større. I stedet for at arbejde med et hjørne af en stor virksomheds kommunikationsopgaver, får man ofte en større palette af opgaver at varetage i en mindre virksomhed. I stedet for at være tilskuer til mange processer bliver man aktør – og det er jo oftest her, læring for alvor finder sted.

Studerende bør nok i højere grad interessere sig for de mindre virksomheder – hvoraf mange jo i øvrigt udvikler sig og bliver større. Men de små og mellemstore virksomheder skal også være opmærksomme på potentialet hos kandidaterne fra de akademiske læreranstalter. Dansk Metal har på baggrund af en nyere analyse netop konkluderet, at små virksomheder har gode økonomiske grunde til at ansætte flere højtuddannede med sprog og marketingkundskaber. Rationalet ser ud til at være tilstede, for at parterne bør være mere opmærksomme på hinanden.